top of page

Bygden vid den stora sjön och de små åkrarna

När korna släpps ut på grönbete i Tyringe eller när de första fiskenäten läggs i Frösshammarsviken. När skolbussen hämtar upp skolbarnen i Tyringe och när isen lägger sig som en sköld över Hjälmaren i december. Det är händelseförlopp som har pågått eller utövats i Tyringebygden, söder om Arboga, i generationer. 

Det fotojournalistiska projektet syfte är att göra en samtidsskildring av bygden och samtidigt i bild fånga de traditioner som riskerar att falla in glömskans dunkel. 

Fotoprojektet hämtar sin inspiration och tar avstamp i dokumentärfotografen Sune Jonssons klassiska, och numera världskända fotobok, Byn med det blå huset (1959). 

Fotoprojektet sker på uppdrag av Tyringeortens bygdegårdsförening med stöd av Leader Västra Mälardalen. 

Fotoutställningen ägde rum den 25-26 september samt den 3 oktober 2021. 

Mer information hittar du på föreningens webbplats: 

http://www.hjalmareborg.se/ 

Tyringe_3.jpg
191015_algjakt-1.jpg
bottom of page